QIZILBASH People: Afshars & Shahsevans & Qashqais

The Afshar tribes of Iran are two distinct Turkic-speaking ethnic groups. The larger group is concentrated in the north of the country, and the smaller in the south. The Turkic dialect spoken by the Afshar of the north is closely related to the Azerbaijan Turkic language, Okumaya devam et

مكالمه رضاشاه با آتاتورك به زبان توركي

سخن گفتن رضاشاه، عاليرتبه ترين مقام رسمي دولت ايران، با آتاتورك به زبان توركي، يكي از محكمترين مدارك و شواهد دال بر رسمي و دولتي بودن دو فاكتوي زبان توركي، حتي در اوان سلسله فارس پهلوي نيز است.

اين امر نشان مي دهد كه روند زدودن زبان توركي از ساختار دولت و كشور ايران و به عنوان زباني دولتي-ديپلماتيك پس از ساقط نمودن دولت توركي آزربايجاني قاجار، دفعتا نبوده و به طور انتقالي و پله به پله انجام گرفته و در نهايت تبديل به وضعيت امروز يعني حاكميت مطلق و انحصاري عنصر ملي فارس Okumaya devam et

Dede Qorqud (1975)

Dədə Qorqud (Dede Korkut, Dada Gorgud) Tarixi film Azərbaycan xalqının “Kitabi – Dədə Qorqud” dastanının motivləri əsasında. Dramatik hadisələrin mərkəzində saysız-hesabsız insan fəlakətlərinin, ardı-arası kəsilməyən müharibələrin şahidi olan və insanları başı bəlalı torpaqda azad əməyə səsləyən müdrik qoca Dədə Qorqud dayanır. 1975 © Azerbaijan Film Okumaya devam et

Nasimi (1973)

Dîvan şâiri. Azerbaycan sahasında yetişen Türk şâiridir. Asıl adının Imâdeddîn olduğu, Bağdat civarında Nesîm kasabasında doğduğu söylenir. Hayâtı hakkında verilen bilgiler çelişkilidir. İran’da Hurufilik mezhebini kuran Fazlullah’ın (Öl. 1401) halîfelerinden olduğu, şeriata aykırı inançları propaganda ettiği için Halep’te derisi yüzülerek Öldürüldüğü bilinmektedir (1404). Hayâtı efsaneleşmiş, özellikle alevî, bektaşî şairler arasında “Şâh-ı Şehid” adı ile îtibar kazanmıştır. Okumaya devam et

Babek (1979)

Babək. Milli qəhraman, VII əsrdə ərəb xilafətinə qarşı xalq mübarizəsinin rəhbəri Babəkdən bəhs edir. 1979 © Azerbaijan Film & Moscow Film

Rollarda: Rasim Balayev, Hesenaga Turabov, Amaliya Penahova, Tamara Yandiyeva, Shahmar Elekberov, Memmed Verdiyev, Hamid Azayev, Okumaya devam et