تاریخ نگار هزاره کاظم یزدانی: هزاره ها ریشه تورکی دارند

از زمان به قدرت آمدن افغان ها، حاکمان کوشش نمودند تا تاریخ مردم تورک را نابود کنند.

دشمنی حاکمان افغان با تورکان و بويژه هزاره ها به قتل عام و غصب زمین هایشان محدود نشده بلکه تا توانستند تاریخ و گذشته آنان را هم نابود کردند.

درباره گذشته مردم هزاره، تاریخ نویسان مغرض وابسته به حاکمان افغان کوشش نمودند تا میان آنان و گذشته و تاریخ پربارشان فاصله ایجاد کنند. Okumaya devam et

بحران كوچيها در بهسود

مصاحبه اختصاصی با استاد دای فولا دی

نوسينده و سیاست دان در مورد

بحران كوچيها در بهسود

Okumaya devam et