تاریخ نگار هزاره کاظم یزدانی: هزاره ها ریشه تورکی دارند

از زمان به قدرت آمدن افغان ها، حاکمان کوشش نمودند تا تاریخ مردم تورک را نابود کنند.

دشمنی حاکمان افغان با تورکان و بويژه هزاره ها به قتل عام و غصب زمین هایشان محدود نشده بلکه تا توانستند تاریخ و گذشته آنان را هم نابود کردند.

درباره گذشته مردم هزاره، تاریخ نویسان مغرض وابسته به حاکمان افغان کوشش نمودند تا میان آنان و گذشته و تاریخ پربارشان فاصله ایجاد کنند. Okumaya devam et

Osama – Bir Taliban Gerçeği

Çaresizlik ve azim üzerine son derece dokunaklı bir öykü anlatan bu ilk film, Afgan sinemasından çarpıcı bir örnek…

Baskıcı Taliban rejimi altında yaşayan 12 yaşındaki bir kız ve doktor annesi, bir hastanedeki işlerinden olunca düpedüz ev hapsine mahkûm olurlar; çünkü yanlarında “yasal bir eşlikçi” – yani erkek bir aile üyesi- olmadan evden çıkamamaktadırlar, hayatlarını kazanmaları da yasaktır. Okumaya devam et

Güney Türkistan’da Talibanların işlediği Cinayetler

Güney Türkistan’da Talibanların işlediği Cinayetler
جنایت طالبان در تورکستان جنوبی (شمال اوغانستان) در مقابل تورک ها

Okumaya devam et

مكالمه رضاشاه با آتاتورك به زبان توركي

سخن گفتن رضاشاه، عاليرتبه ترين مقام رسمي دولت ايران، با آتاتورك به زبان توركي، يكي از محكمترين مدارك و شواهد دال بر رسمي و دولتي بودن دو فاكتوي زبان توركي، حتي در اوان سلسله فارس پهلوي نيز است.

اين امر نشان مي دهد كه روند زدودن زبان توركي از ساختار دولت و كشور ايران و به عنوان زباني دولتي-ديپلماتيك پس از ساقط نمودن دولت توركي آزربايجاني قاجار، دفعتا نبوده و به طور انتقالي و پله به پله انجام گرفته و در نهايت تبديل به وضعيت امروز يعني حاكميت مطلق و انحصاري عنصر ملي فارس Okumaya devam et

بحران كوچيها در بهسود

مصاحبه اختصاصی با استاد دای فولا دی

نوسينده و سیاست دان در مورد

بحران كوچيها در بهسود

Okumaya devam et

جعلیات تاریخی در مورد پاسارگاد و استوانه کوروش

مستند مجعولات مجلل، جعلیات تاریخی در مورد پاسارگاد و استوانه کوروش،

پس از مستند تختگاه هیچ کس که به بررسی جعلیات تاریخی در تخت جمشید پرداخته بود، مستند جدید با نام مجعولات مجلل، به بررسی جعلیات تاریخی در مورد بنای موسوم به پاسارگاد و مقبره ادعایی کوروش و استوانه کوروش که پان ایرانیست ها مدعی اولین سند حقوق بشر بودن آن هستند، پرداخته است که توسط ناصر پورپیرار تهیه شده است: Okumaya devam et

اوزبيكھا در افغانستان

اوزبيكھا در افغانستان

Uzbeks in Afganistan

Afganistan’da Özbekler

Okumaya devam et