TürkBirDev; ŞAH ve MAT, Tüm Oyunları Bozan Bir Hamle


Hiç düşündünüz mü?
George Washington komutası altında, İngiliz imparatorluğuna karsı verilen ve kazanılan bağımsızlık savasından 13 yıl sonra, 1789’da, 13 “İngiliz sömürge eyaleti” aralarında anlaşarak Amerikan Birleşik Devletlerinin temelini attılar.
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:US_states_by_date_of_statehood.gif

1945 yılında 7 ülke ile kurulan Arap Birliği’nin buğun 23 üye ülkesi vardır.
http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_League

Irki ayrı, dilleri ayrı, kültürleri birbirinden değişik ve hatta birbirleri ile yıllarca çatışan mezheplerin oluşturduğu 6 kurucu üye ülkeler (Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) 1957 yılında Avrupa Birliği’ni gerçekleştirdiler.
http://www.abgs.gov.tr/ab_dosyalar/ab_tarihce.htm

Afrika ülkeleri 2002’de 53 üye ülkenin katilimi ile kendi birliklerini kurdular.
http://www.africa-union.org/

Görüntü

Ya bizler; tarihi, kültürü, dili ve özü bir olan Türkler?

Günümüz dünyasında “güçlü” olmanın “birlik” kurabilme ile mümkün olduğunu idrak eden ve birliklerini kurabilen bir-çok dünya ülkesi, birliklerini kuraMayan diğer ülkeleri daha da küçülterek yönetmek ve kendi imparatorluklarına dâhil etmek yolunda giderken, bizlere iki seçenek gözükmektedir;

Ya parçalanacağız ve bu birliklerin birer parçaları ve/ya nüfuzları altında olacağız,

Ya da kendi birliğimizi kurup, “güçlü” ülkeler ve birlikleri arasında yerimizi alacağız..

Sonuç itibari ile, 250 Milyon’dan fazla Türkün yasadığı dünyamızda, AB seklinde ama kendimize özgü bir Türk Birliğinin kurulması, 7 bağımsız Türk Devletinin TürkBirdev olarak ekonomik ve askeri güçlerini bir birlik altında toplama gereği artik kaçınılmaz hale gelmiştir.

Neden TürkBirDev?

Çünkü;

 1. Gereklidir
 2. Gerçekleştirilebilirdir.

Gereklidir

Türkiye ve diğer Türk Devletleri su an kritik bir geçiş süreci içindedirler. Yedi bağımsız Türk devleti, diş ve iç güçler tarafından, bir-çok yöne çekilmeye çalışılırken, “en doğru olan” bir kurtuluş yolu aramaktadırlar. Bizler inanıyoruz ki, “en doğru yol” Türk Birliği yoludur.

TB, sadece Türk milleti için değil, ayni zamanda kalıcı bir dünya barısı için de gereklidir. Oyleki, Türk Dünyası dört büyük imparatorluk haline gelmiş veya gelmekte olan, ekonomik güçler tarafından sarılmıştır; batımızda AB imparatorluğu, kuzeyimizde Rusya imparatorluğu, doğumuzda Cin İmparatorluğu ve güneyimizde (bizim bir kısmımızın da içinde olduğu) Amerikan imparatorluğudur.

Bu tabloyu göz önünde bulundurarak, su an başlamak koşulu ile gelecek on yıl içinde;

 • Ya, önümüzdeki fırsatları iyi değerlendirebileceğiz ve AB modeline yakın, kendimize özgü bir Türk Birliğini gerçekleştirebileceğiz;
 • Ya da, bazı sınırlarımız fiziken ve diğerleri nufuzen yeniden çizilecek ve Türk Dünyası değişik güçlerin etkisi ve yönetimi altına girecektir ki, bu Türk dünyası için hazin bir kayıp olduğu kadar, dünya barısı içinde büyük bir tehlike oluşturacaktır. Öyleki, TB’nin gerçekleşemediği bir coğrafyada, bu dört ekonomik gücün, sınırları ve milli çıkarları karşı-karşıya gelmiş olması ile ikili bir kutuplaşma ortaya çıkacaktır ki bunun işaretlerini şimdiden Sanghi anlaşması ve AB –ABD işbirliği ile görmek mümkündür.

Engeller Nelerdir?

TürkBirDev üyelerinin katıldığı aşağıda bir aynısının görüldüğü ankete göre;
http://groups.yahoo.com/group/TurkBirDev/polls

Seçenekler Oylar %
1 Hiç bir engel yoktur 39 13
2 Türk cumhuriyetlerinde demokrasinin oturmamış olmasıdır 7 2
3 Dilde birlik olmaması 10 3
4 Her Türk Cumhuriyetinin ekonomileri ayni düzeyde olmamaları 3 1
5 Rusya 9 3
6 Amerika 23 8
7 Cin 3 1
8 Iran 2 0
9 Türkiye ve diğer Türk devletleri arasındaki Ermenistan toprağı 6 2
10 Diş güçlerin bir “Kürdistan” yaratma çabaları 3 1
11 Avrupa Birliği 9 3
12 Türk Devlet başkanlarının isteksizliği 37 12
13 Türkler arasındaki gönül bağının olmaması 24 8
14 Kişisel çıkarların çatışması 17 5
15 TB için ciddi bir atilim yapılmamış olması 95 33

Üç en büyük engel

 • Türkler arasında gönül bağının olmaması 37 üye %12
 • Hiçbir engel yoktur 39 üye %13
 • TB için ciddi bir atilim yapılmamış olması 95 üye %33

Neden Gerçekleştirilmelidir?

Türk Birliği, AB için en iyi ve geçerli bir seçenektir. Türk Birliği, Türk milletinin “milli” meselesi olan Kıbrıs, ege adaları, Bati Trakya, sözde ermeni soykırımı, Karabağ, Güney Azerbaycan, Doğu Türkistan, Kerkük ve Kürt sorunları gibi birçok meseleyi, Türk Ulusunun lehinde çözüme kavuşturacak bir formüldür.

Ekonomik ve Askeri güçlerimizin birleşmesi ile oluşacak kaynak ve tasarruflardan elde edilen imkânlarla ortak iç sorunlarımız olan yüksek issizlik, eğitimsizlik oranları kısa bir sure içinde aşağı rakamlara çekilebilecektir; hammaddelerimiz TB içinde islenebilecek ve üretici durumuna gelinebilecektir; diş borçlar ödenebilecek ve IMF ve diş ülkelerin baskı ve yönlendirmelerinden kurtulunabilecektir.

Orta Asya’dan Avrupa’ya kadar uzanan toprakları ile TB, gerçekleşme aşamasında olan 4 imparatorluk(!) arasında güç dengelerini sağlayacak ve kalıcı bir dünya barışına katkıda bulunacaktır.

Gerçekleştirilebilir-dir!

TürkBirDev Topluluğu, Avrupa Birliği seklinde fakat Türk milletine özgü bir birliğin önümüzdeki 10 yıl içinde, 2017’ye kadar 7 Türk devleti arasında gerçekleştirilebileceğinin gayet olasılıklı olduğu inancındadır.

7 Türk Devleti kendi hür iradeleri ile bir araya gelebilecek, bir Ortaklık Belgesi oluşturabilecek ve müzakere edebilecek bağımsızlığa sahiptirler. Bu hür iradenin ortaya çıkabilmesi ve eyleme dönüşebilmesi için,

 1. Hâlihazırda halkı temsil eden milletvekillerinin ve ülkeyi yöneten devlet adamlarının kararlılığı,
 2. Ve/ya tabandan, halktan gelen bir istek ve bu isteğin oylara dönüşmesi gerekmektedir.

MÜZAKERE MADDELERİ

 1. Vize zorunluluğunun ortadan kaldırılarak kişi, mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımı;
 2. Ortak eğitim, kültür, tarım, balıkçılık ve taşımacılık siyaseti;
 3. Ortak su, enerji ve uzay araştırma siyaseti;
 4. İktisadi ve parasal birlik ve vergilendirme;
 5. Ortak diş siyaset ve güvenlik;
 6. Ortak savunma sanayi ve ordusu;
 7. Bir “Merkez Bankası”nın oluşturulması

Müzakere edilebilecek belli başlı bu 7 maddeden ilki bugün dahi kararlaştırılıp 7 Bağımsız Türk Devleti tarafından kanunlaştırılarak yürürlüğe konulmasında hiç bir engel yoktur ve Türk Birliği’nin gerçekleştirilebilmesi için gerekli ilk adimdir.

TurkBirDev tarafından, Türk Birliğine giden yolda 7 çalışma belirlenmiş olup, 4’ünün tatbiki hâlihazırda yapılmaktadır.
1- Türkev: kuruluşlar ve toplum önderleri arasında iletişim ve destek için ortam, Türk kültürünün yaşanması ve yaşatılması için yer ve olanak sağlıyor.
http://www.turkkulturevi.org
http://groups.yahoo.com/group/TurkKulturEvi/

2- Türk Girişimciler Odası: üyelerinin ekonomik olarak gelişmelerine katkıda bulunmak için ortam ve imkânlar yaratıyor;
http://www.turkkulturevi.org/tg_odasi
http://finance.groups.yahoo.com/group/Turkgirisimcilerodasi/

3- Çocuklara Eğitim ve Yârdim Derneği: Devlet ve vatandaş ile el ele vererek kırsal kesimde eğitimi destekliyor;
http://www.coyder.org.tr
http://groups.yahoo.com/group/GeleceginSesi/

4- Basari odulleri/uygun projelere destek: TürkBirDev başarılı, kurumsal ve/ya kişisel çalışmaları ödüllendirerek, Türk Birliği yolunda çalışanları destekliyor, teşvik ve takdir ediyor, amacimiz ve hedefimize uygun projeleri destekliyor.
http://www.turkbirdev.org/lang_tr/currentIssues.asp
http://groups.yahoo.com/group/TurkBirDev/polls
http://turkbirdev.info

Hazırlık aşamasında olan ve tasarimlari devam eden diğer 3 çalışma ise;
5- Aylık dergi çıkartmak,
6- Radyo ve TV programları yayınlamak,
8- TurkBirDev için bir merkez bina oluşturmaktır.

Bu ve benzer çalışmalardan elde edilmesi gereken en önemli sonuç Türk Birliğinin gerekli ve gerçekleştirilebilir olduğu düşüncesini 250 Milyona duyurmak, düşüncenin filizlenmesine ve bir ağaç gibi büyüyüp meyvelerini vermesine olanak sağlayacak ortamlar yaratmış olmaktır. 7 Bağımsız Türk Devleti içinde ve dış ülkelerde yaşayan Türklerin ve hâlihazırda kurulmuş olan derneklerin bir araya gelip bulundukları ülkelerde yapacakları ortak çalışmalar ile Türk Birliğine “EVET” diyenler 250 Milyonu bulmalı ve aşmalıdır. Günümüz dünyasında en güçlü bir silah olan düşüncenin önüne geçebilmek, düşünceyi hapis edebilmek imkânsızdır.

Gerekli ve gerçekleştirilebilir olan 7 Bağımsız Türk Devleti arasında kurulacak Türk Birliğine sizinde “EVET” demeniz ve dusuncelerinizi bu yonde yogunlastirmanizla

Türk Birliği sizinle mümkün,

TürkBirDev sizinle daha güçlü olacaktir!

Sefer Özdemir

Bookmark and Share

Bir Yanıt

 1. selam
  Türkistanda olan devletler Rus hayranlığından,bizde Kemalizm hastalığından kurtulmadıkça birleşemeyiz. özümüze dönüp özgün olmadıkça olmaz…olmaz…
  selam

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: